Groei van Iegionella in een waterleidinginstallatie kan zeer ernstige en soms zelfs dodelijke gevolgen hebben.
Prime Advice onderzoekt of, en hoe, uw waterleidinginstallaties moeten voldoen aan vigerende regelgeving. Wij zijn overeenkomstig de BRL 6010 gecertificeerd voor advisering in legionellapreventie.

Doelgroepen

 • Defensie
 • Hotels
 • B&B's
 • Pretparken
 • Zwembaden
 • Recreatieparken
 • Kampeerterreinen
 • Ziekenhuis
 • Zorginstelling
 • Belastingdiensten
 • Woningcorporaties
 • Banken
 • Rijkswaterstaat