Volgens de NEN 3140 moeten bestaande elektrische installaties regelmatig worden geïnspecteerd. Prime Advice kan deze inspecties voor u uitvoeren. De inspectie bestaat uit een visuele controle en een controle door meting en beproeving, eventueel aangevuld met een thermografische scan van verdeelinrichtingen.

Met de NEN 2767 wordt de technische kwaliteit van bouw- en installatiedelen op een objectieve manier vastgelegd. Deze vastgelegde methode wordt conditiemeting genoemd. Het resultaat van de conditiemeting is een conditiescore en een bijbehorende registratie van gebreken. Met behulp van de meetresultaten kan een meerjarenonderhoudsplanning en -begroting worden opgesteld. 

Daarnaast kunnen aanvullende inspecties worden uitgevoerd voor de onderdelen Brandveiligheid, Energie en In­zicht in voldoen aan wet- en regelgeving. Samen met de conditiemeting wordt dit een BOEI-inspectie genoemd.