Gezonde lucht in de werkomgeving

We zijn ruim 8 uur per dag in onze werkruimte aanwezig. Het is daarom van groot belang dat uw werknemers gezonde en veilige lucht in de werkomgeving ervaren. Een gezonde omgeving verbeterd aanzienlijk de prestaties van uw werknemers en verkleint aantoonbaar het ziekteverzuim.

Prime Advice is gespecialiseerd in het verkrijgen van het beste mogelijke resultaat, door onderzoeken, controleren en oplossen. Om te controleren of de lucht in uw bedrijfspand optimaal is, voeren wij een luchtonderzoek uit. Dit kunnen wij doen naar aanleiding van problemen die u ervaart, veel voorkomende klachten zijn; allergische reacties, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, branderige ogen, buikpijn, droge huid, keelpijn en luchtwegirritaties. Nog beter is om preventief in actie te komen om te zien of alles up to date is.

Een onderzoek starten wij altijd met een visuele inspectie. Hierbij kijken wij ten eerste naar het luchtbehandelingssysteem. Naast de vele voordelen die een dergelijk systeem biedt, kan het echter ook een bron voor micro-organismen zijn, gezien het veelal ideale klimaat dat er heerst. Een te groot aantal micro-organismen kan tot de hierboven genoemde klachten leiden, maar ook tot tal van andere klachten van uiteenlopende aard.

Daarnaast beoordelen wij altijd het schoonmaakprogramma en de uitvoering daarvan. Ook de dagelijkse schoonmaak kan van grote invloed zijn op de luchtkwaliteit. Vervolgens gaan wij over op een microbiologisch lucht- en contactonderzoek. Hierbij nemen wij diverse luchtmonsters van onder andere de buitenlucht, de luchtbehandelingskast, inblaaslucht in de werkruimtes en contactmonsters na schoonmaak. Hier komt uiteindelijk een rapportage uit.

Er kan ook gekozen worden voor een fijnstofmeting. Dan voeren wij een moment meting uit met een speciale stofmeter. In sommige gevallen kan het zeker interessant zijn om ook een rapportage van het fijnstof in handen te hebben om te kunnen handelen.

Bij rapportage zullen wij altijd een evaluatie met u inplannen om alles door te spreken en ons advies nader toe te lichten.

Nadat ons onderzoek is afgerond heeft u een document in handen waarmee u verder kunt!

Onze adviseurs staan graag voor u klaar! Interesse in een luchtonderzoek, neem dan vrijblijvend contact met ons op.