Het belang van een goed Technisch Due Diligence onderzoek

Ben je voornemens om een (bedrijfs)pand te kopen, dan doe je er goed aan vooraf een aankoopinspectie te laten uitvoeren, oftewel een due diligence onderzoek.

De verkoper van vastgoed heeft een mededelingsplicht, maar de koper is ook belast met een onderzoeksplicht. In geval de koper niet voldoende onderzoek heeft verricht, loopt hij na overdracht kans op schade die niet te verhalen is op de verkoper.

Bij een due diligence onderzoek toetsen wij de technische installatie, bestaande uit de centrale verwarming, klimaat- en lichtinstallatie, sanitair en blusmiddelen, preventieve brandmaatregelen zoals vluchtwegaanduidingen e.d., liften en elektrotechnische installaties (sterk- en zwakstroom).

Dit doen we middels een opname op locatie en door de opdrachtgever verstrekte tekeningen. Hierbij maken wij inzichtelijk wat de afwijkingen zijn overeenkomstig de contractstukken, de eventuele gebreken aan de installaties en wat de risico’s in de toekomst gaan zijn.

Uiteraard ontvangt de opdrachtgever hiervan een uitgebreide rapportage.

Voor het overgaan tot koop is het verstandig om een rapport te laten opmaken, zodat je zeker geen kat in de zak koopt!

Better safe than sorry!!