Gecertificeerde, onafhankelijke expert in legionellapreventie

Groei van legionella in een waterleidinginstallatie kan zeer ernstige en soms zelfs dodelijke gevolgen hebben. Daarom is een legionella risicoanalyse en het uitvoeren van een beheersplan verplicht voor onder meer ziekenhuizen, verpleeghuizen, sauna’s, zwembaden en hotels. Voor alle overige locaties geldt een zogeheten ‘Zorgplicht Drinkwater’, waarbij de eigenaar van de installatie verantwoordelijk is voor het leidingwater dat hij/zij beschikbaar stelt.

Prime Advice adviseert opdrachtgevers of zij met hun waterleidinginstallaties moeten voldoen aan bovengenoemde regelgeving of dat volstaan mag worden met de algemene zorgplicht. Naast het willen vermijden van gezondheidsrisico’s zijn mogelijke aansprakelijkheid en imagoschade voor onze opdrachtgevers belangrijke factoren om advies in te winnen.

Gratis QuickScan Legionellapreventie

Wilt u uw waterleidinginstallatie snel laten beoordelen en een indicatie hebben van het risico op legionellagroei? Wij verzorgen graag een QuickScan op uw locatie. Indien van toepassing geven wij u ook inzicht in hoeverre een reeds aanwezig beheersplan functioneert en wordt uitgevoerd.

Legionella Risicoanalyse en Beheersplan

In het ‘Risico Analyse & Beheersplan’ is beschreven wat gedaan moet worden om legionella te beheersen in de leidingwaterinstallatie. Ook is hier nuttige informatie opgenomen over bij wie de verantwoordelijkheden liggen. Bij de beoordeling van de drinkwaterinstallatie worden de meest recente wettelijke voorschriften en richtlijnen gehanteerd. Ook andere opmerkingen inzake de drinkwaterinstallatie, waarvan wij denken dat deze voor u van belang zijn, vermelden wij. Prime Advice is overeenkomstig de BRL 6010 gecertificeerd voor advisering in legionellapreventie. Hiermee is expertise, kwaliteit en onafhankelijkheid van het legionella-advies gewaarborgd.

Correctieve installatiemaatregelen waterleidinginstallatie

Het kan zijn dat het nodig is in de waterleidinginstallatie verbeteringen aan te brengen om het risico op groei van de legionellabacterie te minimaliseren. Prime Advice kan bepalen welke maatregelen nodig zijn en hoe deze uitgevoerd moeten worden. Ook kunnen wij u begeleiden bij de uitvoering.

Beheersmaatregelen vaststellen

Prime Advice kan vaststellen welke beheersmaatregelen van toepassing zijn. Ook kunnen wij u – of eventueel ingeschakelde derden – informeren over de uit te voeren beheersmaatregelen.

Legionellapreventie natte koeltorens

Al sinds 2008 is het verplicht dat gemeenten een beheersplan hebben voor alle natte koeltorens binnen hun gemeentegrenzen. Prime Advice heeft ruime ervaring in het opstellen van deze plannen.

Wij zijn overeenkomstig de BRL 6010 gecertificeerd voor advisering in legionellapreventie

We vertellen u graag meer

Wilt u meer weten over legionella, legionellapreventie, ons legionella beheersplan of gebruikmaken van onze andere diensten? Als u onderstaand formulier invult, nemen wij snel contact met u op. U kunt ook bellen naar 085 – 105 00 20 of een email sturen naar info@primeadvice.nl.

Naam(Vereist)
Ik wil meer weten over