Veiligheid en gezondheid

Wij bieden voor een aantal disciplines veiligheid en de gezondheid in bestaande en nieuwe gebouwen. Overeenkomstig wet- en regelgeving inspecteren wij deze disciplines met inbegrip van een heldere rapportage. Deze disciplines zijn o.a. op het gebied van drinkwaterinstallaties, luchtinstallaties en elektrotechnische installaties. Om processen en projecten beheersbaar te maken voor de klant hebben wij handige apps en softwaretools ontwikkeld. Binnen de afdeling Veiligheid & Gezondheid verzorgen wij voor u o.a.:

 • Advisering Legionellapreventie en Legionellabeheer
 • Opstellen Risicoanalyses & Beheersplannen overeenkomstig BRL 6010
 • Inspectie en advies NEN 1006 drinkwaterinstallaties (zorgplicht)
 • Inspectie terugstroombeveiligingen in drinkwaterinstallaties
 • Periodieke monsternames Legionella
 • “Total Care” concept legionellapreventie en -beheer
 • Inspectie en advies luchtkwaliteit
 • Inspectie en advies brandveiligheid
 • Inventarisatie en inspectie valbeveiliging
 • NEN1010 inspecties

Maritieme Industrie:

 • Monstername & Analyse
 • Water Safety Plan / Risico inventarisatie en beheersplan drinkwatersysteem conform WHO Ship Sanitation Guidelines

Heeft u vragen over veiligheid en gezondheid m.b.t. uw installatietechniek? Neem dan contact op met Theo Brouwer.